Новости

Нова мониторинг опрема

July 29, 2015
|

Јавното претпријатие Македонска Радиодифузија ги пренесува сигналите на трите национални телевизии МТВ 1, МТВ 2 и МТВ Собраниски како и трите радио програми Македонско Радио Прва Програма, Македонско Радио Втора Програма и Македонско Радио Трета Програма .
Секој испад во мрежата на ЈП МРД се следи и веднаш се корегира.
За брза и навремена корекција на било каква грешка која може да се појави во текот на преносот на овие сигнали потребна е соодветна мониторинг опрема.
Со преминот на аналоген во дигитален сигнал во 2013 година, многу од уредите кои претходно беа користени сега се надвор од употреба. Заради овие причини ЈП МРД имаше потреба од нова мониторинг опрема која ќе го следи сигналот од неговото создавање до пристигнувањето до крајниот корисник.Кај новата опрема сигналите се следат пред нивната дистрибуција како и по нивната дистрибуција. Набавени се и нови сервери кои го содржат целиот менаџмент на мрежата. Секоја промена се следи 24/7 […]

Прочитај повеќе

Now if you discuss with your family or friends what your

September 24, 2013
|

Title Drop: Almost at the end of Part III, the War Doctor decides that the War will be called “the Last Great Time Designer replica bags War,” because it must not ever be repeated. “The Reason You Suck” Speech: The War Doctor gives one to Rassilon at the […]

Прочитај повеќе

That he didn’t was only the first surprise

May 21, 2013
|

the malibu bikini shop film

Replica Handbags When they flew Casey into the hospital at Nha Trang, Vietnam, the medics were sure he would die. That he didn’t was only the first surprise. The second, and bigger one, was that Casey had been fighting for two thousand […]

Прочитај повеќе
This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.