Сектори

org_sema_1

Сектори
Сектор предавателна техника
Сектор репетиторска техника
Сектор телекомуникации
Сектор за заедничка техника
Сектор за развој и инвестиции
Сектор за економски работи
Сектор за правни работи
Сектор за внатрешна контрола